Řezání stěnovou pilou

Odřezání stěny Hotelu Berg, Staré Splavy